ลูกค้าสามารถเลือกช่องทางการชำระเงินได้ 2 ช่องทางดังนี้

1. ชำระเป็นเงินสด

ลูกค้าสามารถชำระค่าสินค้าเป็นเงินสดกับเจ้าหน้าที่ของทางร้านที่นำสินค้าไปส่งให้ที่บ้านของท่าน โดยท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินที่ทางร้านออกให้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน

2. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถชำระค่าสินค้าได้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีตามรายละเอียดข้างล่างนี้

 

หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งการโอนเงินให้กับทางร้านทราบเพื่อให้การสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์

- ในกรณีสั่งซื้อสินค้าทางเว็ปไซต์ ผ่านตระกร้าสินค้า กรุณาแจ้งผ่านทางเมนู แจ้งชำระเงิน 

- ลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางอื่นๆ กรุณาแจ้งผ่านช่องทางเดียวกันกับที่ลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อสินค้า

หลังจากได้รับยอดเงินโอนจากลูกค้าแล้ว ทางร้านจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน ผ่านช่องทางที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้า และแจ้งโอนเงินเข้ามา

 

หมายเหตุ : ทางร้านไม่รับแจ้งการโอนเงินผ่านทางโทรศัพท์ ทั้งนี้เพื่อป้องกันความสับสน และข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้