เพื่อเป็นการตอบแทน และคืนกำไรแก่ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจสั่งซื้อสินค้ากับทางร้าน จึงขอตอบแทนด้วยคะแนนสะสม

 

ทำอย่างไรล่ะถึงจะได้คะแนนสะสมมาสักคะแนน

คำตอบคือ ในแต่ละครั้งที่มีการสั่งซื้อเข้ามาไม่ว่าจะผ่านช่องทางการสั่งซื้อใดก็ตาม มียอดการสั่งซื้อครบทุก 2,000 บาท ลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสม 1 point ซึ่งยอดการสะสมคะแนนนี้จะระบุอยู่ในใบเสร็จที่ทางร้านออกให้

 

แล้วใช้สแตมป์สะสมนี้ไปทำอะไร

คำตอบคือ เมื่อสะสมคะแนนครบ 10 point นั่นเท่ากับคูปองส่วนลด 15% ซึ่งลูกค้าสามารถนำเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าจากราคาปกติ

 

เงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้คะแนสะสม

- คะแนนสะสมนี้ไม่มีวันหมดอายุ

- การนำคะแนสะสมมาแลกเป็นส่วนลดสามารถทำได้ในการสั่งซื้อในครั้งถัดไป

- ทางร้านขอสงวนสิทธิในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสะสมคะแนนได้โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นการล่วงหน้า