ทางร้านมีบริการจัดส่งสินค้าทุกรายการฟรีถึงบ้านโดยไม่มีเงื่อนไขยอดการสั่งซื้อขั้นต่ำ  

ลูกค้าสามารถเลือกวิธีการจัดส่งสินค้าตามที่ท่านสะดวกได้ดังนี้

1. เลือกใช้บริการจัดส่งโดยเจ้าหน้าที่ของทางร้าน   โดยคลิกที่ช่อง Deliver Care ของหัวข้อช่องทางการจัดส่ง 

วิธีนี้ลูกค้าจะสามารถรับสินค้าได้ภายในวันเดียวกันกับที่ทำการสั่งซื้อสินค้า หรือในวันถัดไปขึ้นอยู่กับคิว และรอบของการจัดส่ง (เว้นวันอาทิตย์)

วิธีการจัดส่งนี้สามารถเลือกชำระเป็นเงินสดเมื่อได้รับสินค้า หรือจะทำการโอนเงินเข้ามาก่อนตามทางช่องการชำระเงิน วิธีการจัดส่งนี้

จะให้บริการเฉพาะลูกค้าที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น

2. เลือกใช้บริการจัดส่งโดยบริษัทขนส่ง Kerry Express  โดยคลิกที่ช่อง Kerry Express ของหัวข้อช่องทางการจัดส่ง

ลูกค้าจะได้รับสินค้าได้ภายใน 1-2 วันทำการ ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดของบริษัทขนส่ง Kerry Express 

วิธีนี้จัดส่งฟรีสำหรับลูกค้าที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดทางร้านจะคิดค่าขนส่งตามอัตราที่บริษัทขนส่ง

เป็นผู้กำหนด

เงื่อนไขในการจัดส่ง ;

- เมื่อสั่งซื้อสินค้า และแจ้งการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อย ก่อนเวลา 9:30 น. ทางร้านจะทำการจัดส่งสินค้าให้ภายในเดียวกันนั้น หากสั่งซื้อสินค้า

และแจ้งการชำระเงิน หลังเวลา 9:30 น.ทางร้าน จะทำการจัดส่งให้ในวันถัดไป

ลูกค้าสามารถติดตาม และตรวจสถานะการจัดส่งได้ที่ Track&Trace ที่หน้าเว็บไซต์ของทางร้าน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทขนส่ง 

https://th.kerryexpress.com/th/home/

 

**ทางร้านขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดส่งสินค้าเพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวน และน้ำหนักของสินค้า ตลอดจนพื้นทีตั้งของ

สถานที่รับสินค้า โดยทางร้านจะแจ้งให้ทราบในขั้นตอนนัดหมายส่งสินค้า**