ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก และฟันสำหรับสุนัข Dental Fresh จาก Synergy Labs ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผลิตภัณฑ์อันดับหนึ่ง เพื่อการดูแลสุขภาพภายในช่องปาก และฟันสำหรับสุนัข ผ่านการพิสูจน์ทางคลินิกแล้วพบว่าสามารถช่วยลดกลิ่นปาก และยับยั้งคราบแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุนัข สามารถใช้ได้ทุกวันแทนการแปรงฟัน

เพราะโรคทางช่องปากเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยกับสุนัข โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสุนัขสายพันธุ์เล็ก จากผลวิจัยพบว่าโรคทางช่องปากมีความสัมพันธุ์กับการเกิดโรคหัวใจในสุนัข เนื่องจากสารพิษของแบคทีเรียที่สะสมอยู่ในช่องปากจะทำลายเนื้อเยื่อ และเข้าสู่กระแสเลือดไปก่อตัว และยึดเกาะกับหลอดเลือดแดงรอบหัวใจ สร้างความเสียหายและกระทบต่อการทำงานของหัวใจ ดังนั้นการดูแลความสะอาดภายในช่องปากให้กับสุนัขอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าการดูแลความสะอาดของร่างกาย เพราะนอกจากเพื่อลดการสะสมของคราบแบคทีเรีย และหินปูน นำมาซึ่งกลิ่นปากแล้ว ยังช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเหงือกอักเสบซึ่งจะส่งผลต่อการกินอาหาร และการสูญเสียฟันตามมาในที่สุด

           

ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปาก และฟันสำหรับสุนัข Tropiclean Fresh Breath จากประเทศสหรัฐอเมริกา

ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง เพื่อการดูแลสุขภาพภายในช่องปาก และฟันสำหรับสุนัข ช่วยให้ลมหายใจสดชื่น ขจัดคราบแบคทีเรีย ยับยั้งการก่อตัวของคราบฟัน และหินปูนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยต่อสุนัข ใช้ได้แทนการแปรงฟันเป็นประจำทุกวัน

โรคทางช่องปากส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยรวมของสุนัข จากสถิติพบว่าเมื่อสุนัขมีอายุเกินกว่า 2 ปีจะเริ่มพบการก่อตัวของโรคทางช่องปาก และพบว่า 85% ของสุนัขที่มีอายุเกินกว่า 4 ปีจะมีภาวะของโรคทางช่องปาก ดังนั้นเพื่อสุขอนามัยที่ดีของช่องปากสุนัข จึงควรหมั่นทำความสะอาดของฟัน และเหงือก ไม่ว่าจะโดยสัตวแพทย์หรือทำเองที่บ้านก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกัน และยับยั้งไม่ให้เกิดโรคทางช่องปากของสุนัขได้ดีที่สุด

สองลำดับขั้นของการนำไปสู่โรคทางช่องปากในสุนัข

- โรคเหงือกอักเสบ มักมีพัฒนาการของโรคจากการที่มีแบคทีเรียก่อตัวขึ้นระหว่างซอกฟัน และเหงือก โดยแบคทีเรียจะค่อยๆทำลายเนื้อเยื่อของเหงือกบริเวณรอบฟัน จนไปถึงเกิดการอักเสบ และบวมของเหงือก สร้างความรำคาญ และหงุดหงิดให้กับสุนัข จุดเริ่มต้นของโรคนี้มาจากเกิดการสะสมของคราบฟันที่มาจากเศษอาหาร และแบคทีเรีย จนกลายมาเป็นหินปูนแข็งเกาะอยู่ที่ฟัน สังเกตุได้ว่าสุนัขจะมีกลิ่นปากแรงกว่าปรกติ 

- โรคปริทันต์ในสุนัข มักเกิดขึ้นจากการที่สุนัขเกิดมีภาวะของโรคเหงือกอักเสบแล้วไม่ได้รับการรักษาให้หายขาดอย่างถูกต้อง โรคนี้จึงย้อนกลับไปทำลายเหงือก และฟันทำให้เกิดการติดเชื้อ ซึ่งสุนัขจะรู้สึกเจ็บปวด และนำมาซึ่งการสูญเสียฟันไปในที่สุด ที่สำคัญแบคที่เรียยังสามารถแพร่กระจายไปทั่วร่างกายผ่านทางกระแสเลือดเข้าไปทำอันตรายต่อหัวใจ ตับ และไตของสุนัขได้

การป้องกันจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงที่สุนัขจะเกิดภาวะโรคทางช่องปาก จากผลการสำรวจพบว่า 93% ของสุนัขที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Tropiclean Fresh Breath จะสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของฟันที่สะอาดขึ้นใน 2 สัปดาห์ และสุนัข 86% กลิ่นปาก และลมหายใจดีขึ้นภายใน 1 สัปดาห์

  tropiclean vanilla mint gel   tropicana fresh peanut butter gel

 

ropiclean berry fresh gel   tropiclean fresh mint form  tropiclean fresh addictive   

tropiclean fresh drops

ยาสีฟันสำหรับสุนัข Virbac C.E.T. Enzymatic Toothpastes จากประเทศสหรัฐอเมริกา

ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแล และทำความสะอาดฟันสำหรับสุนัขคุณภาพสูง  ช่วยขจัดคราบแบคทีเรีย ยับยั้งการก่อตัวของคราบฟัน และหินปูน ทำให้ลมหายใจสดชื่นได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ เมื่อใช้เป็นประจำปลอดภัยต่อสุนัข

C.E.T. คือยาสีฟันที่ช่วยทำความสะอาดฟัน และเหงือกให้มีสุขภาพที่ดี ป้องกันการเกิดโรคปริทันต์ในสุนัขได้ถึง 85% ซึ่งโรคปริทันต์นี้จะนำไปสู่อาการเจ็บปวด มีกลิ่นปากที่แรง หรือต้องสูญเสียฟันไปในที่สุด การละเลย หรือขาดการดูแลทำความสะอาดฟัน มีความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การติดเชื้อแบคทีเรียภายในช่องปากที่เรื้อรัง ทั้งยังสามารถแพร่กระจายไปทำอันตรายต่อส่วนต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นปอด หัวใจ ตับ และไต ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือการป้องกันด้วยการดูแลสุขภาพภายในช่องปาก

การแปรงฟันเป็นประจำจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างความมั่นใจว่าสุนัขจะมีสุขภาพฟันที่ดี ยาสีฟัน C.E.T.มีสูตรเฉพาะที่มีความปลอดภัย และมีประสิทธิ์ภาพสูง ยาสีฟันสำหรับสุนัขจะแตกต่างจากยาสีฟันของคน คือมีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถกลืนกินได้ การแปรงฟันด้วย C.E.T. สามารถทำได้เองที่บ้านเพียงไม่กี่นาทีต่อวันก็เพียงพอแล้วสำหรับการดูแลทันตกรรมที่ดีที่สุด

               

ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพฟัน และช่องปาก สำหรับสุนัข Kenko Care Toothpastes จากประเทศญี่ปุ่น

ในภาษาญี่ปุ่น Ken หมายถึง สุนัข และ Ko หมายถึง ช่องปาก ดังนั้น Kenko Care ต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวผู้เลี้ยงสุนัขทุกท่าน จึงได้ทุ่มเทออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเพื่อการดูแลช่องปากสำหรับสุนัข การแปรงฟันให้กับสุนัขเป็นสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งของการดูแลสุขภาพโดยทั่วไป เพราะการแปรงฟันไม่ได้มีจุดประสงค์เพียงแค่กำจัดกลิ่นปากเพียงเท่านั้น แต่ที่สำคัญก็เพื่อกำจัดคราบจุลินทรีย์ และแบคทีเรียซึ่งเป็นบ่อเกิดของหินปูน และมีกลิ่นปากตามมา คราบจุลินทรีย์จะนำไปสู่การติดเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งจะเข้าไปทำอันตรายต่อระบบหัวใจ ตับ และไต ผ่านทางกระแสเลือด นอกจากจะสร้างความเจ็บปวดแล้วยังมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ การแปรงฟันเป็นประจำจึงเป็นการป้องกัน และช่วยดูแลสุขภาพที่ดีภายในช่องปาก และฟัน เพื่อคุณภาพชีวิตที่มีความสุขของทั้งสุนัข และเจ้าของ

  kenko care micro head     kenko care small head     kenko care soft small head

kenko care large head      kenko care soft large gead     kenko care toothpaste

 

น้ำยาทำความสะอาดหู สำหรับสุนัข Virbac Epi-Otic Ear Cleanser จากประเทศฝรั่งเศส

ผลิตภัณฑ์เพื่อการทำความสะอาดหู คุณภาพสูงที่ได้รับการจดสิทธิบัตร Epi-Otic Ear Advanced Ear Cleanser ใช้ในการขจัดขี้หู และเศษเนื้อเยื่อภายในช่องหูที่ตายแล้วออก อ่อนโยนต่อผิวที่บอบบางจึงไม่ระคายเคือง ช่วยป้องกันการสะสม และก่อตัวของเชื้อแบคทีเรีย และยีสต์

น้ำยาเช็ดหูสุนัข

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และดูแลสุขภาพ หู และตา สำหรับสุนัข จากประเทศเบลเยี่ยม

ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงระดับซุปเปอร์พรีเมี่ยมจาก KELA ผู้นำด้านเภสัชกรรมประเภท ยา อาหารเสริมสำหรับคน และสัตว์ ที่มีประสบการณ์และชื่อเสียงมายาวนานกว่า 70 ปี ด้วยมาตรฐานการผลิต GMP เช่นเดียวกันกับผลิตภัณฑ์สำหรับมนุษย์ เป็นที่ยอมรับจาก 85 ประเทศทั่วโลกถึงคุณภาพ และการใส่ใจต่อสุขภาพของทุกชีวิตไม่ว่าจะคนหรือสัตว์ก็ตาม

               

 

 

Chris Christensen ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ดูแลเส้นขนและผิวหนัง สำหรับสุนัข ระดับซุปเปอร์พรีเมี่ยม จากประเทศสหรัฐอเมริกา

ผลิตภัณฑ์เพื่อการทำความสะอาด และฟื้นฟูสุขภาพเส้นขน รวมถึงผิวหนังของสุนัข ระดับซุปเปอร์พรีเมี่ยม Chris Christensen ได้พยายามทุ่มเทคิดค้น และพัฒนา เพื่อการดูแลสีของขนสุนัขด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่ไม่เคยมีในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดใดมาก่อน ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ช่วยทำความสะอาดคราบสกปรกเท่านั้น แต่ยังช่วบลดการระคายเคืองของผิวหนังได้อย่างมีประสิทฺธิ์ภาพ พร้อมทั้งยังช่วยรักษาระดับความอิ่มตัวของสีขน และฟื้นฟูสีของเส้นขนสุนัขให้กลับมามีสีที่สดใสอย่างเป็นธรรมชาติ ประดุจดั่งได้ศิลปินมาสร้างสรรค์งานศิลปะแต่งแต้มสีลงบนเส้นขนของสุนัข

 

 

 

 

 

   

 

Plush Puppy ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ดูแลเส้นขนและผิวหนัง ระดับซุปเปอร์พรีเมี่ยม สำหรับสุนัข จากประเทศออสเตรเลีย

ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง เพื่อการทำความสะอาด และดูแลสุขภาพเส้นขน รวมถึงผิวหนังของสุนัข ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดล้วนแล้วแต่ใช้ส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติเป็นหลัก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังไม่ทำการทดสอบกับสัตว์ทดลอง แต่ผ่านการใช้จริงโดยเจ้าของสุนัข และผู้ฝึกสุนัขประกวด ผลิตภัณฑ์มีความอ่อนโยนเป็นพิเศษจึงสามารถใช้ได้กับทุกสภาพเส้นขน และผิวหนังของสุนัข รวมทั้งสุนัขที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคผิวหนัง หรือผิวหนังแพ้ง่าย

  

 

 

 

 

 

      

 

VETOCANIS ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ดูแลเส้นขน และผิวหนัง สำหรับสุนัข จากประเทศฝรั่งเศส

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการวิจัย และพัฒนาโดยทีมสัตว์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านผิวหนัง ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพจากห้องทดลอง เพื่อให้มั่นใจถึงคุณภาพ ความคงทนของผลิตภัณฑ์ และความสะอาดทั้งจากขั้นตอนการผลิต ตลอดจนบรรจุภัณฑ์ Vetocanis เน้นส่วนผสมที่มาจากสารสกัดจากพืช และสมุนไพร ปราศจากสารพาราเบน ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสารกันเสีย มีผลวิจัยพบว่าการใช้สารพาราเบนมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคมะเร็งชนิดต่างๆได้  และซิลิโคนซึ่งเป็นสารโพลิเมอร์ ที่นิยมใช้ในแชมพู และครีมนวด เพื่อให้เส้นขนนุ่มลื่น แต่หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานอาจส่งผลให้เกิดการอุดตันของรูขุมขน ลดการดูดซึมสารอาหารไปหล่อเลี้ยงเส้นขน Vetocanis จึงเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพที่มาจากธรรมชาติ ช่วยทำความสะอาด และฟื้นบำรุงได้อย่างปลอดภัย อ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวหนัง และเส้นขน

vetocanis frequent shampoo  vetocanis volumizing shampoo    vetocanis puppy shampoo

vetocanis light hair shampoo    vetocanis dark hair shampoo    vetocanis short hair shampoo

vetocanis long hair shampoo   vetocanis wiry hair shampoo    vetocanis coarse hair shampoo

vetocanis hypo-allergenic shampoo    vetocanis repairing shampoo