What? Super Premium Dog Food

 

 

 

   อะไรคืออาหารเกรดซุปเปอร์พรีเมี่ยม

    อาหารเกรดซุปเปอร์พรีเมี่ยมคือ อาหารที่ผลิตขึ้นมาเพื่อเลียนแบบอาหารสุนัขตามธรรมชาติ โดยมีวัตถุดิบที่สำคัญคือเนื้อสัตว์แท้คุณภาพเดียวกันกับที่ใช้ผลิตอาหารสำหรับมนุษย์ เพื่อให้ได้โปรตีนจากเนื้อสัตว์ซึ่งเป็นสารอาหารหลักที่สุนัขต้องการ มีส่วนประกอบรองคือผัก,ผลไม้ รวมไปถึงน้ำมันที่ได้จากพืชและสัตว์ แต่ที่สำคัญคือปราศจากธัญพืชซึ่งก็คือแหล่งกำเนิดของแป้งนั่นเอง

   ในแต่ละผู้ผลิตชั้นนำต่างก็มีสูตรอาหารที่แตกต่างกันไป ที่คล้ายกันคือใช้เนื้อสัตว์ประเภทต่างๆเป็นส่วนประกอบหลักผ่านการผลิตที่ทันสมัย เนื้อสัตว์ที่นำมาใช้นั้นเอาเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อเลาะกระดูกออก ไม่ใช้สิ่งที่เรียกว่าผลพลอยได้จาการผลิต (by product) ซึ่งก็คือเศษเนื้อรวมถึงหนังที่เหลือจากการผลิตอาหารสำหรับมนุษย์ ไม่เติมแต่งโดยการเติมโปรตีนเกษตรเพื่อใช้แทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์ เนื้อสัตว์ที่นิยมนำมาใช้ก็คือเนื้อไก่มาเป็นส่วนผสมหลัก เพราะจากการวิจัยพบว่าสุนัขสามารถย่อยและดูดซึมโปรตีนจากเนื้อไก่ได้ดีที่สุด รองลงมาคือเนื้อปลา และเนื้อแกะตามลำดับ ส่วนวัตถุดิบรองที่นำมาเป็นส่วนผสมจะแตกต่างกันไปบ้างเช่นข้าวกล้อง หรือมันฝรั่งเป็นต้น ส่วนประกอบถัดๆมาก็จะเป็นผัก และผลไม้ประจำถิ่นแล้วแต่พื้นที่ตั้งของโรงงานผู้ผลิต และเติมแร่ธาตุ และวิตามินที่คำนวณแล้วว่าเพียงพอต่อความต้องการของสุนัขในแต่ละวัย แต่ละสายพันธุ์ ไม่มากจนเกินไปซึ่งอาจสะสมในร่างกายจนส่งผลกระทบต่อตับ และไตของสุนัข แต่ที่ผู้ผลิตอาหารสุนัขในเกรดซุปเปอร์พรีเมี่ยมเหมือนกันคือจะไม่มีการนำเอาธัญพืชทุกชนิดมาเป็นส่วนประกอบเลย เพราะธัญพืชจะเปลี่ยนตัวเองเป็นแป้งเมื่อเข้าสู่กระบวนการย่อยอาหารของสุนัข ซึ่งไม่เกิดผลดีต่อตัวของสุนัขเลยจนเกิดเป็นภาวะน้ำหนักเกินในที่สุด จึงเป็นที่มาของชื่อเรียกสูตรอาหารเหล่านี้ว่าสูตร Grain Free นั่นเอง